במאה השמונה-עשרה. המשבר של המשטר הישן


Aquí teneís el resumen del tema I de 4º Ciencias Sociales. historia. Espero que os sea útil.Nos vemos en clase. חיבוק.

Enter Password: