תביא להקמת המדינה פרנקו: יסודות רעיוניים ואת תמיכה חברתית.


Aquí teneis el tema del franquismo. לראות אותך בכיתה. חיבוק