A creación estado franquista: Fundamentos ideolóxicos e apoios sociais.


Aquí teneis el tema del franquismo. Velo en clase. Un abrazo