LA ORDO DE LA #A?O

LA ORDO DE LA #A?O. SINOPSIS.

??l Ordono de la #A?o?? ?i uzas la b?Squeda de cintur?N #ka?i kiel ekskuzo por #enprofundi?i en tiel delikata temo kiel la perforto de g?Nero.De la komenco, Junulo Marcos (20) #Ser?i por #?iu @rinc?n de la domo sian cintur?N. Klopodu sin pri cintur?N tre speciala al la kiu havas multan korinklinon pro tio ke ?Ste iris leg?Ndose #la?longe de familiaraj @generaci?n; Sed kiom ajn ?i #ser?i en #?iu @habitaci?n ne trovas lin por ning?N flanko. Petas helpon al Julia kaj #ripro?i al li la malordon, Sed Julia est? Metita en la ba?Estis kaj ne respondas. De la ba?Estis, Julia estas atestanto de c?Mo Marquitos iom post iom kreskas dum helpo al sia patro #ser?i la cintur?N. Tambi?N vidas c?Mo reveninte sin #plena?a, Marquitos decidas ne #da?re #ser?i la cintur?N kaj post ol diskuti kun Marcos (40)Foriras de domo por #?iam. Gute, La malbone fermita krano iom post iom plenigas la ba?Estis. La akvo de la ba?Estis sufokas la kriojn de suferado kaj doloro de Julia. Julia ricevas la alvokon de Marquitos, Sed la minaco de Marcos, Al la pi? De la ba?Estis, De treni la #?eno de la tap?N, Faras lin ne respondi al la tel?Fono. Marcos, Tre kontentigita, Emocias sin kaj brakumas ?in, Sed lia pekas?Al malmola venko malmulte #?ar la tel?Fono denove sonas, Kaj #?i tiu fojo Julia, Post pekas?#A? baraktas, Re?Ne valoro por kapti la tel?Fono. Marcos oni vidas devigita al treni la #?eno de la tap?N. Kaj dum ni #a?skulti Marquitos al la alia flanko de la tel?Fono kriante al lia patrino kiu foriru de all?, La nivelo de la akvo malsupreniras, #Malka?i la plenan korpon de batoj kaj @moret?n de Julia, #?is resti la ba?Estis #preska? vac?Al. Nomas la tembron. Estas la fratino kaj la frato de Kadroj kune kun liaj respektivaj similaj. Inter #?iu helpas hontigitajn Kadrojn #ser?i la cintur?N kaj respondecigas Julia de #?iu kio sekvinbero, Por lia cabezoner?Al.

La tempo pasas kaj la gutoj de akvo iri?N falante #?iufoje m?s rapide #?is plenigi denove la ba?Estis. Jam pli grande, Marcos (60) Perdas la nervojn kaj sub la minaco denove #?eti de la tap?N de la ba?Estis, Atingas ke Julia fine eltiras la cintur?N #ka?i de sub la akvo. Kaj justa kiam Marcos #fari kun la cintur?N, L?Grima de Julia frakasas sin #kontra? la surfaco de la akvo de la ba?Estis, Haci?Ndola superflui. Julia, Finfine, Krias kiel ne tio #lo??Al fakto en #?iu lia vivo. La akvo de la ba?Erao #superbordi?i sin kiel akvofalo, Inundante r?Pidamente la ba?#A?. Marcos #?eti de la cintur?N, Sed ?Ste est? Hokita al la fundo de la ba?Estis. La ba?#A? #fini por inundi, Kune kun Marcos kaj Julia.

Fojo sub la akvo, Julia vidas intensan lumon al la alia flanko de la plafono de la ba?#A?. Julia provas ke Marcos malfiksas la cintur?N por foriri kun ?i, Sed Marcos, Juna alia fojo, Estas nekapabla de malfiksi ?in. Julia fine nenio al la surfaco de la akvo kaj sin adentra en la lumo. Marcos restas en la fundo, Krampita al la cintur?N.

Julia #emer?i de la akvo. Mira en #?iu @direcci?n kaj ne vidas m?s kiu akvo. Est? En la mezo de la oc?Anuso kaj lia figuro #fari #?iufoje m?s pekas?Al #?is malaperi en la nemezurebleco de la maro. Im?Finaj genoj de ba?Estis encalladas en la bordo de la maro, Kaj tretitaj en la sablo kiun sin adentran teron enen.

LA ORDO DE LA #A?O. MEMORO DE LA DIREKTORO.

??l Ordono de la #A?o?? ?i traktas sur la perforto de g?Nero, Kaj de la komenco decidis forlasi la padon de la realismo kaj fari interpretaci?N simb?Lica kaj intence superrealisma de la #reala?o por provoki ason? Refleksiva respondo en la spektanto, Tre malsama de kiu provokas la krudan #reala?o montritan tia kiu. La cortometraje provas surprizi rezignante en #?iu momento montri la perforton expl?Citamente. Per la uzo de met?Foras vidaj (Gutoj de akvo), Pretendas sin transdoni la indefensi?N kaj la suferado estigitaj de la mistraktas kaj #?iu liaj efektoj, Montrante la @moret?n sed ne la batoj. En la historio estas du #?efrola objektoj: La cintur?N kaj la ba?Estis. Unuflanke, La cintur?N estas la s?Mbolo de la tradiciaj valoroj kiuj #la?longe de multaj @generaci?n iom post iom submetis la g?Nero ina por la vira. ?l pretendas ke tiu legaco de valoroj contin?Kaj, Kaj atendas ke lia filo Marquitos akceptas la cintur?N kun #?iu kio tio implicas. Kaj kvankam al la komenco #?ajni ke ?i sukcesas eduki lin por tia efekto, #Feli?e al la fino decidas rifuzi al tio. Koncerna negativa pliigas la frustraci?N de Marcos.

Same kiel domador de @le?n kun lia l?Tigo, Marcos uzas la cintur?N por dresi la valorojn de Julia. Tamen, ?i rifuzas pasi por la plugas #ka?i la cintur?N. Ne ribelas sin atakante sian domador, Sed tenas sin al la atendo, Atendante. Vere, #Amba? atendas ke la alia #?an?i, Sed tio ne okazi? Krom se unu cedas. Kaj esti?Al relaci?N kontentiga #kondi?e ke restis #?iam certe qui?N regas qui?N. Sed la fakto ke ?i rifuzu akcepti senesperigas lin al ?i, Convirti?Ndolo #?iu en aut?Ntico suferado por ?l.

La alia grava elemento en la historio estas la ba?Estis kie Julia trovas sian #rifu?o kaj, Samtempe, Lia prisi?N. #La?longe de la historio la akvo en la ba?Erao estas la fidela spegulbildo de la sentoj kaj la statoj de ?Nimo de la #?efrolulo. Julia, Gute, Malmulta al malmulta, Iom post iom kunvenas la necesan koleron por reagi. La ba?Erao iom post iom #plenigi malrapide #?is fini desbord?Ndose, De la sama formo kiun #superbordi?i sin tambi?N la sentoj de Julia en akvofalo irrefrenable kaj neinversigebla de doloro kaj rabio amasigita dum #?iu la vivo de suferado. Kaj post ol inundi sin la #?ambro de ba?#A?, Julia supreniras al la surfaco, Aperante meze de la oc?Anuso, Io tiel liberador kiel terura, Pro tio ke post ol #liberigi de relaci?N de mistraktas personon havas la timon fronti unu la alian sola al la mondo, Sinti?Ndose sensignifa kiel dronas meze de la oc?Anuso. Tendr? Kiu #na?i multe por trovi firman teron kaj povi marki sian propiocamino en la sablo.

??l Ordono de la #A?o?? ?i pretendas meti de manifesto la #?an?o de valoroj kiuj #feli?e okazis en la aktuala socio metante de manifesto la maljustecon de difinitaj valoroj kiujn devi?An resti malaktualaj. Pretendas diri ke estas lumo fine de la vojo, Kaj kiu kvankam la vojo est? Plena de suferado, Neniam estas malfrua por trovi la esperon. La ba?Estis encalladas en la bordo de la maro estas la s?Mbolo de la vivo lasita atr?s kaj la tretitaj en la sablo la espero de la nova vivo kiu komencas. La fakto ke pluraj fago ba?Estis volas diri ke ?i estas m?s de la virinoj kiuj #liberigi de lia privatulo prisi?N.

??l Ordono de la #A?o?? Estas cortometraje kiu traktas sur la espero. La falsa espero ke vivo tr?Gica povas #?an?i solan, Kaj la vera espero ke decisi?N prenita al tempo povas fari nin komenci novan vivon kiu #ver?ajne estas pli bona.

LA ORDO DE LA #A?O. PERSONOJ

JULIA

?i ne malfermas la #bu?o #?ar Marcos ne lasas lin havi propran #vo?o. Devas mergi sin en la akvo por krii. Sed la akvo silentigas la krion. ?i sentas timon kaj humillaci?N, Sed, Ĉefe, Nemezurebla #mal?ojo kiu iom post iom #igi desenga?#A?. Al la finalo, Post ol eksplodi despu?s esti atestanto de vivo suferante en silento, ?i inkluzive proponas lin al Kadroj la #?anco forlasi siajn valorojn kaj #liberigi kun ?i de tiu balasto, Sed jam estas tro postrestas por ke ?i #?an?i. Marcos sin mantendr? Krampita al lia cintur?N, s?Mbolo de taksas ilin je kiu kredas, Kaj sin sufoki? Apud ?l kaj apud #?iu kio ?l reprezentas .Al la fino #emer?i #kvaza? nenio de tio okazinta estis pasinta. #Kvaza? ?i estis havinta la #?anco esti atestanto de la vivo kiu lin atendi?Al se ?i ne decidis #liberigi.

MARCOS

En ning?N momento scias en qu? ?i laboras nek dem?s informaci?N nenecesa kiun deturni?Al la atenci?N pri la temo fundamenta. #Nomi Kadrojn, Kiel #ver?ajne lia patro kaj lia avo, Kaj nomis Marquitos al lia filo kun af?N perpetuatorio. Provi? Internigi en lia filo la valorojn kiuj al ?l lin ense?Aron, Lia ordono de la #a?o, Sed la filo ne tio akcepti? Kaj Marcos sakri? De ?l. Marcos estas la malbona de la historio, Sed ne pretendas sin montri la maltratador kiel al monstro. Estis edukita aso? Kaj en iu formo ne havas kulpon de tio. ?l suferas maltrat?Ndola, Sed #e? aso? ?i faras lin #?ar estis edukita por fari ?in. #?I tio provokas en ?l serioza interna konflikto inter la devo kaj la pento, De kiu respondecigas ekskluzive Julia. Prezentis al la maltratador kiel #kontra?dira persono kiu povas alveni inkluzive al arrepentirse de kio faras. Ne povas eviti ?in kaj kredas ke ?i devas fari ?in. Ne komprenas por qu? Se la virinoj de la aliaj akceptas lin, Por qu? Julia ne. Amas Julia. #Ver?ajne por tio suferas haci?Ndola donas?#A?. #La?mezure kiel ?i #anta?eniri la historion, Marcos sin adentra en kreskanta stato de suferado. La ?Nico momento en kiu metas sin kontenta estas kiam, Kun la minaco treni la #?eno de la tap?N de la ba?Estis, Atingas ke Julia ne respondas al la tel?Fono. Tio estas atingo por ?l. Atingis ke ?i cedas. Alvenas inkluzive emocii sin. Havas la esperon fari #?an?i ?in, Kvankam ?i #da?ri malmulte.

Kadroj en ning?N momento petas perd?N por kio faras, #?ar ?i vere pensas ke ?i faras nenion por kio devas peti perd?N. Estis mamnutrita aso?, Estas lia naturo. Ne kredas fari nenion malbona. Simple alecciona al lia paro por ke act?Kaj seg?N lia propra ??Rden de la #a?o?, Kiu konsideras ?Nico.”

Fuente: Http://Www.Elordendelascosas.Com/ (Teksto reprenita de la dosiero de gazetaro de la cortometraje)

Email

One Response to LA ORDO DE LA #A?O

  1. [...] BUENÍSIMA PÁGINA PARA EDUCACIÓN EN VALORES [...]

Leave al Reply

Your email address will not bo published. Required fields plugas marked *

EspañolCatalàEuskaraGalegoItalianoFrançaisEnglishDeutschNederlandsDanskEsperantoSvenskaNorskPolskiРусскийSlovenščinaPortuguês日本語Malti우리말Türkçeپارسی中文(简体)עבריתالعربيةاردو
Serio aso default language
&Nbsp;Edit Translation

Kritodesign.Com |
Graphic & Retejo Design Studio

Proponas la plej bonan profesian servon en Dise?#A? & Mi disvolvas Retejon, Dise?#A? Gr?Fico Profesia, Konektita tendoj, @Aplicaci?n Retejo, @Aplicaci?n M?Malnoblaj [ IOS & Android ] &Amp; Formaci?N por Entreprenoj. Vis?Tenos!