LA CREACIÓ DE L'ESTAT FRANQUISTA: FONAMENTS IDEOLÒGICS I SUPORTS SOCIALS.


Aquí teneis el tema del franquismo. Ens veiem a classe. Una abraçada